menuordersearch
soghatkavir.com

زعفران

لگوی سایت
پیشنهاد ما
زعفران
/uploadfile/file_portal/site_4220_web/file_portal_end/shop/انبار-فروشگاه-خواروبار/3D/8.jpg
 عکس ریشه زعفران پر رنگ
 عکس از زعفران سرگل قائنات
 بسته بندی معمولی زعفران سرگل
 در این بسته بندی زعفران دسته بدون نخ به شکل اتو شده در بسته قرار گرفته
 زعفران دسته در بسته بندی معمولی
تصاویر
بیشتر
زعفران
(0)
(0)
زعفران سرگل قاین (بسته بندی معمولی) - موجودی: 80
وضعیت کالا : موجود
مدل کالا
زعفران سرگل قاین (بسته بندی شیشه ای)
زعفران دسته بیرجند (بسته بندی شیشه ای)
زعفران دسته دختر پیچ قاین (بسته بندی معمولی)
ریشه زعفران ممتاز بیرجند (بسته بندی معمولی)
زعفران سرگل قاین (بسته بندی معمولی)
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
660,000 تومان
مقایسه انواع زعفران

بهترین زعفران ایران :

زعفران به انگلیسی Saffron نوشته می‌شه. امروزه تقریبا در اکثر نقاط ایران، زعفران کشت می‌شود. در این بین بالاترین کیفیت متعلق به استان خراسان جنوبی " مهد زعفران " است. بی شک بهترین زعفران ایران، زعفران قائنات و بیرجند هست. زعفران یک گل با ارزش بهایی و غذایی بسیار بالاست به حدی که در ایران به آن طلای سرخ می‌گویند. کیفیت زعفران افغانستان چند سالیست از ایران پیشی گرفته و به نظر میاد ما ایرانیا نسبت به این محصول بی توجهیم.

گل زعفران از قسمتهای برگ، پرچم ( کلاله )، خامه، گلبرگ، پیاز (سوخ) و چمچه تشکیل شده.

انواع زعفران هم در شکل زیر نمایش داده شده :

 

$%^^^*($$

YzsWkbNtUjpniUJ7FJkm5pYtNWNg1VipqmbBrwJDZJ0i41vzaxq23CGH3LlRe9epf1WTYXoTiTtpaj1hFbXEa3Tj7axCbiemNvwB5gL9hEnDErZs1k68I+dgTs+cmvPjOwCeu/IRWbJGlHiU2b25Q2NkWAPaDOmE1kmVyTZbKMJDZJ0q4kNu3EpsG4ifJm0OSYgAlqnsQmSdqlxKadXtOFyaZgUwMTUs0TstgkSbuS2LR9m/ojNpX1oAmJkRi55klskqRdSmzajk3pmE2YNTYBI49EYpMk7VZi045s6jc2VfUF3ZhNzCA2SdLuNDc2je6RonCmTeW5YBPmZ9LWcn/tmM2vsu2Qi8f3SClwZOElUR4eAjABTAY3rDQ20XjTNhWzbJKteCVpi+52m1RNSbOrHHvFEIYkBlAjKoIE3TqZK1hdIHWW/XuQnc5bR7LWqSq5TKbLkJGvx03TG/ISVTiIS+Qy/JnZWVdaVxJbD5WHitl5773mrz/+tw/s/5RVjJ4QlfcJUup9ApCHYRRxQpyIUJK0SfNh0whMXnG9G9yETdcGNlF6Om8dy1qndHyVTNScZTBmEzT7/CJVSKapGv/UMHska50CNHkRM3Ow6cH7PsXATMxkiXLibNymPnG/GUDt+QsoSXdii2eTu4jJqWCTSa5tz6ZqXCWL6I0xzgECg2dCZmJVgtVsS/7aX3zz/n0fR8tWO2bNXHiIxCZJ2lGLZ5O9EGzK10+b5Brb/hY2jVzHNTAhYu1RmSMjE7DVzMDomD0//udPPfDhjzMwARqTeohZxk2StMMWzyZzHuKTwSabrrCLb86mSnkmRs/o2Wkmz2mfGdgp/pMvPvGRBz6Z9g0TO5en2aqMmyRppy2eTfqc758Ys6k+n25Lm4YXdIjMxGs3ur/60d/8wM986IH7f/2DP7v/Y7/2yM99YP89P//Lv7L0W1/+0yfRMaHXuu98T8ZNkrTTFs+m6mywqWifcdn1rW2anGwySBbJGlMxMzM75wCImdfXO0ysSwTLjMzEusqZS+bMQ3fG+3RikyRt3MLb5JNt2GSmA9QeKlWlzC7NemFVgbElE5eZ8YZNZZkdcVaqVeZYbJKkHTW3NoHXgJqoYsoYOmSu+fKcz09zcdpFx4v142XnXZ+vbjnfZF2JZMIipnAeJ1LlIPOYe8w9pvVZm5wh50gVegiTUOgBUSHFyF2kyLkYICcqmYuRzTPzvX71JOkObXFtUt2z27bJbmVTihx4KhEMekAPCAaxqG3irtgkSTtq4Wyi7KSLjpftE0ObIB+eVD5lk/MqjJvCRRyxRTLW5R7KEKACHJmWAo1gEByCRsyQIrFJkm6ihbMJ0xO2d6xsn6h654Y2YbmJTcR2YFOYabKuDPepeKgANeBgjtyMnVFOKVKE3EHuOt8XmyRp+y2cTT4+ZrpHVeekjs5DcWNLm8JYidmN2GSMLT3oEKABcPXaArLNU1IjF3RikyTtuIWzyUZHTPdo1T1l+heGNpHaxCZmN26TNrYYswnrhQVIBofnkmfNoGldbJKknbZwNpne8phNtr+5TYB6wiYPlTbp+DWdGm5U0BxKPmmTiwFKsUmSttkc21QBaqJyxKbzwSbdOVJ1T9n40tAmrmbZVCAqQLWBTc1cePjmsHx81CZKkbvI68hryB1wYdyUM+dikyRt2RzYpBDVcP+mZm85DG+fYcGYMnbZ3QD1nstOqfZPq85h1Tlp40tYrLOJ2Y28T4eqjopGGRVOxwxnPRFaQtvsVzmxI51CVGG5E1GJlDJ1EFcBrnm/AraNPmZMmZJwLILHBEjWXkrS7ObaJiqmbao6h6rOoTBuwqLDNhm3SYdrtBGbCqKKsD7uidCP2zS4givCF4GKcZtWEK6Avwq2RT5ijJn7YpMkbdni2uSSywObhmsvxSZJujNaOJt0923dfVv3TotNknQnt3A2md5h0ztsojM+vUJlV2ySpDuzhbPJRu/Y6B2xSZLu8BbOJtdfdv1l239XbJKkO7n/B18JylVajIsCAAAAAElFTkSuQmCC" width="311" />

زعفران دسته

زعفران دسته اصلیترین و پایه ای ترین نوع زعفران بوده که از کنار هم چیده شدن و خشک شدن تمامی یک رشته زعفران (شامل کلاله و خامه) بدست می‌آید. از آنجا که دسته بندی رشته زعفران معمولا توسط خانم ها انجام میشود، به زعفران دسته، زعفران دخترپیچ، دسته دخترپیچ، زعفران رشته کامل و رشته ای نیز می‌گویند. از لحاظ درجه بندی تخصصی این زعفران در درجه چهارم است.

عکس از زعفران دسته دختر پیچ بیرجند

ویژگی های زعفران دسته :

  • دارا بودن تمام خواص زعفران

  • عدم تقلب و تضمین اصل بودن محصول

  • قیمت کمتر در وزن مساوی

زعفران پوشال

زعفران پوشال در واقع بخش کلاله قرمز رنگ رشته زعفران به همراه ۱ تا ۳ میلیمتر از بخش خامه زرد رنگ است. از آنجا که نسبت به زعفران دسته، مقدار نسبی کلاله بیشتر است قدرت رنگ دهی آن نیز بیشتر بوده و بسته به کیفیت آن در حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ واحد خواهد بود. برخی از افراد به دلیل اتصال کلاله به خامه و کاهش احتمال تقلبی بودن، به این نوع زعفران اعتماد بیشتری دارند.

زعفران رشتهای درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳ در گروه زعفران پوشال قرار میگیرد.

زعفران سرگل

زعفران سرگل، در واقع همان چیزی است که در ذهن اغلب افراد از زعفران وجود دارد. در این نوع، بخش خامه (ریشه) به کلی حذف و کلالههای کاملا قرمز رنگ بهصورت جدا از هم، زعفران خالص را تشکیل میدهند. علاوه بر سرگل، عناوین سرقلم، سرریشه و ممتاز را نیز برای این نوع زعفران بکار میبرند. در برخی موارد از زعفران پوشال به نام سرگل نیز یاد میشود که در این صورت به دو نوع سرگل نگین و سرگل ممتاز تقسیم میشود. سرگل نگین در واقع همان تعریف بالا از زعفران سرگل بوده و سرگل ممتاز در واقع بخشی از خامه زرد رنگ را نیز به همراه دارد.

در میان انواع زعفران فوق، قدرت رنگ دهی زعفران سرگل بیشتر از بقیه و در حدود ۲۱۰ تا ۲۶۰ واحد است. مصرف زعفران سرگل به نسبت انواع دیگر بیشتر مرسوم است.

عکس واضح از زعفران سرگل

زعفران نگین

  • زعفران نگین در واقع نوع خاصی از زعفران پوشال بوده که در آن رشتههای سهشاخهای کلاله قرمز رنگ و ضخیم و بدون قسمت خامه (زردرنگ) از میان رشتههای موجود جدا شده و زعفرانی حجیم تهیه میگردد. زعفران نگین فاخرترین و گرانبهاترین نوع زعفران بوده و بالاترین قدرت رنگدهی را دارد (بین ۲۳۰ تا ۲۷۰ واحد). تولید و فروش زعفران نگین، به دلیل پروسه زمانبر و پرهزینه و فعالیت بیشتری که برای فرآوری لازم دارد، در سالهای مختلف معمولا روند کاهشی دارد.
  • این زعفران از لحاظ کیفیت دارای انواع سوپرنگین (درجه1)، نگین نو (درجه2) و شبه نگین(درجه3) است.
  • سوپر نگین : کلاله های زعفران از یکدیگر جدا شده اند، فر خوردگی ندارند، تمام کلاله های موجود ضخیم می‌باشند.
  • نگین نو : کلاله های زعفران از یکدیگر جدا شده اند، فر خوردگی ندارند، ممکن است اندکی کلاله ها ریز و درشت باشند.
  • شبه نگین : کلاله های زعفران از یکدیگر جدا شده اند، ممکن است دارای فر خوردگی باشند، ممکن است کلاله ها ریز و درشت باشند.

فرق زعفران نگین و سرگل :

  • تشخیص زعفران سرگل و نگین برای مردم عادی سخت است، زیرا این دو محصول بسیار به هم شبیه اند .تفاوت در این است که زعفران نگین از نظر طول کلاله بزرگ تر است، صاف و بدون فر خوردگی است، فاقد شکستگی و کلاله ها ضخیم تر اند. اما زعفران سرگل دارای طول کلاله کمتر، اندکی فرخورده، ممکن است دارای شکستگی باشد و دارای ضخامت های کلاله کوچک و بزرگ باشد.

کنج یا زعفران سفید(ریشه زعفران)

  • با جدا کردن زعفران سرگل از دسته، قسمت ریشه باقی میماند که در ایران به آن زعفران سفید و یا کنج گفته میشود. در اروپا این قسمت بهنام White (سفید) یا Style (خامه) معروف است. برخلاف تصور برخی افراد مبنی بر اینکه کنج، نسبت به سرگل عطر بیشتری دارد، بررسیهای علمی نشان میدهد مواد ارزشمند زعفران تنها در کلاله قرمز رنگ آن نهفته است. این مواد (مخصوصا کروسین به عنوان عامل رنگ زعفران)، در اثر حرکت در بافت گیاهی از کلاله به خامه منتقل میشود به دلیل وجود رطوبت بیشتر در خامه، در ظاهر عطر بیشتری از خامه به مشام میرسد. کنج زعفران جزء دستهبندی انواع زعفران قرار نمیگیرد اما به دلیل رنگ و ظاهر زیبای آن و اینکه امکان تقلب ندارد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

عکس ریشه زعفران پرنگ

زعفران مناطق مختلف در خراسان جنوبی که با کیفیت بالایی تهیه می‌شوند و طرفداران زیادی دارند عبارتند از :

1-زعفران زیرکوه قائن

2-زعفران منطقه گل و فریز بیرجند

3- زعفران منطقه سه قلعه

4- زعفران فردوس

5-زعفران گازار و معموی

 

جهت اطلاع از قیمت زعفران کیلویی و عمده با پشتیبانی فروشگاه در تماس باشید.

خواص زعفران

زعفران برای پوست و مو :

- زعفران برای درمان لک های صورت و روشن شدن پوست صورت مفید است.

- زعفران برای پیشگیری و درمان آکنه و جوش صورت و جای جوش مفید است.

- زعفران برای جلوگیری از ریزش مو و طاسی مفید بوده و باعث تقویت و افزایش رشد مو می‌شود.

زعفران برای کبد چرب :

- دارای خواص ضد التهابی بوده که می‌تواند با سم زدایی کبد به درمان کبد چرب و بزرگ شدن کبد کمک کند.

- زعفران خون ساز و بهبود دهنده جریان گردش خون است به نوعی "زعفران مصفای خون "محسوب می‌شود.

زعفران برای قلب و بیماری های خونی :

- آنتی اکسیدان های موجود در زعفران می‌تواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش دهد و تپش قلب را درمان می‌کند.

- برای درمان کم خونی و علائم کم خونی مفید است.

- زعفران فشار خون بالا را کاهش می‌دهد.

- کاهش تری گلیسریدها و کلسترول

- زعفران به عنوان یکی از بهترین روش ها برای درمان دیابت نوع دو محسوب می‌شود.

زعفران برای سرماخوردگی :

- زعفران برای سرماخوردگی و آنفولانزا و پیشگیری آنها مفید است زیرا دارای مقادیر بالای ویتامین C بوده که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.

زعفران برای ناباروری :

- دمنوش زعفران ناباروری در مردان را درمان کرده و به عنوان یک محرک جنسی برای افزایش توانایی مردان در تولید مثل مفید است.

- تحریک عملکرد جنسی مردان

زعفران برای بارداری :

- مسکن دردهای شکمی بعد از زایمان

- کاهش خونریزی های بعد از زایمان

زعفران برای نوزاد و کودک :

- مصرف مقادیر کم زعفران برای نوزادان و کودکان مفید است.

- برای تقویت استخوان های نوزادان و کودکان مفید است.

- زعفران برای بهداشت دهان و دندان نوزادان و کودکان مفید است.

- باعث شادی و آرامش نوزاد و کودک شده و بی قراری در‌ آنها را کاهش می‌دهد.

زعفران برای پریودی :

- زعفران برای پریودی خانم ها مفید واقع می‌شود و زعفران دم کرده موجب کاهش افسردگی در این بازه می‌گردد.

- به طور قابل توجهی علائم سندروم پیش از قاعدگی مانند اختلالات رفتاری و درد پریود را کاهش دهد.

زعفران برای کلیه :

- مقوی مثانه و ادرارآور

- مدر بوده و می‌تواند برای پاکسازی و سم زدایی کلیه ها و دفع سنگ کلیه مفید باشد.

زعفران برای افسردگی :

- مفید در درمان خستگی های مفرط

- مصرف شربت زعفران قبل از خواب می‌تواند کیفیت خواب را بهبود بخشیده و بی خوابی را درمان کند.

- یکی از بهترین داروها برای درمان اضطراب و افسردگی است.

- مفید در درمان MS

زعفران برای گوارش :

- زعفران حاوی کروکین و سافرانال بوده و در طب سنتی برای درمان سوزش سر دل، سوء هاضمه، زخم معده استفاده می‌شود.

زعفران برای تقویت حافظه :

- می‌تواند باعث تقویت حافظه شود و کروکین و کروکتین موجود در آن برای درمان آلزایمر یا زوال عقل مفید است.

زعفران برای سرطان :

- خنثی کننده رادیکال های آزاد

- زعفران دارای خواض ضد تومور بوده و می‌تواند برای پیشگیری و درمان سرطان ها مفید باشد.

زعفران برای آرتروز و پارکینسون :

- تسکین دردهای ناشی از آرتروز

- مفید در درمان کوفتگی عضلات

- پیشگیری از پارکینسون

زعفران برای آسم نیز مفید است

مضرات زعفران

زعفران در بارداری :

مصرف مقادیر بالای زعفران برای زنان باردار خطرناک بوده و می‌تواند باعث سقط جنین شود. اما مصرف زعفران از چند ماهگی برای خانم های باردار مجاز است ؟

تا سه ماهگی مصرف بیش از اندازه زعفران برای بارداری خطر ناک و به جنین آسیب می‌رساند، اما پس از این بازه با مشورت پزشک و به میزان مناسب حتی میس تواند مفید واقع شود.

زعفران می‌تواند حساسیت زا باشد :

زعفران در بعضی افراد می‌تواند باعث ایجاد آلرژی شود که با علائمی مانند سرگیجه، تهوع، اضطراب، خستگی و تغییر اشتها مشخص می‌شود.

زعفران ممکن است با برخی از داروها مانند وارفارین یا دارو های فشار خون تداخل داشته باشد.

ارزش غذایی زعفران
انرژی۳۱۰ کیلو کالری%۱۵٫۵
کربوهیدرات۶۵٫۳۷ گرم%۵۰
پروتئین۱۱٫۴۳ گرم%۲۱
چربی۵٫۸۵ گرم%۲۹
کلسترول۰ میلی گرم
فیبر۳٫۹ گرم%۱۰
ویتامین ها
فولات۹۳ میکروگرم%۲۳
نایسین۱٫۴۶ میلی گرم
پیریدوکسین۱٫۰۱۰ میلی گرم%۷۷
ریبوفلاوین۰٫۲۶۷ میلی گرم%۲۰
A ویتامین۵۳۰ IU%۱۸
C ویتامین۸۰٫۸ میلی گرم%۱۳۵
الکترولیت ها
سدیم۱۴۸ میلی گرم%۱۰
پتاسیم۱۷۲۴ میلی گرم%۳۷
مواد معدنی
کلسیم۱۱۱میلی گرم%۱۱
مس۰٫۳۲۸ میلی گرم%۳۷
آهن۱۱٫۱۰ میلی گرم%۱۳۹
منیزیم۲۶۴ میلی گرم%۶۶
منگنز۲۸٫۴۰۸ میلی گرم%۱۲۳۵
فسفر۲۵۲ میلی گرم%۳۶
سلنیوم۵٫۶ میکرو گرم%۱۰
روی۱۰٫۰۹ میکرو گرم%۱۰

 

فرق زعفران اصل و تقلبی

تقلب های زعفرانی
رنگ کردن، سنگین نمودن، مخلوط کردن با کلاله ذرت و افزودن روغن از جمله شایعترین روشهای تولید تقلبی زعفران است.
طبیعیترین روش تقلب در زعفران استفاده از رنگ طبیعی این گیاه برای رنگ کردن دیگر قسمتهای سفید زعفران و مخلوط کردن آن با این محصول است، این روش محترمانه ترین روش تقلب است که متأسفانه بسیار رایج شده است. متقلبان و عرضه کنندگان میتوانند روی خالص بودن زعفران خود نیز قسم بخورند چرا که از هیچ چیز به غیر از زعفران در آن استفاده نکردهاند.
روش های شناسایی زعفران اصلی
1- تشخیص بصری و از روی ظاهر :

تشخیص زعفرانهای اصلی از روی سرشاخه کلاله زعفران ساده ترین روش محسوب میشود چرا که سرشاخه های کلاله زعفران سه شاخه و قسمت بالای آن شیپوری بوده که هرچه پایینتر میآید باریکتر میشود، البته چنانچه زعفرانها پودرشده باشند تنها با دستگاه های آزمایشگاهی قابل تشخیص هستند.
اگر کلاله های زعفران بسیار براق باشد باید به آن شک کرد و آن را به آزمایشگاه فرستاد. ریشک ذرت، مستقیم، ولی پرچم زعفران انحنا دارد.
2- آزمایش های زعفران :

تکه های زعفران را روی شعله گاز بوتان قرار داده در این حالت زعفران خالص به رنگ بنفش یا نارنجی در می‌آید که به پتاسیم آن مربوط میشود؛ اما در مورد زعفران تقلبی رنگ زرد ایجاد میشود.
اگر تارهای زعفران را بین کاغذ کاهی بگذاریم و کمی فشار دهیم نباید لکه چربی باقی بگذارد اگر چنین باشد به احتمال قوی زعفران تقلبی است.
رنگ تارهای زعفران در بنزین نامحلول است یعنی اگر تار زعفران را در بنزین بیندازیم نباید بنزین را رنگین کند.
اگر چند تار زعفران را در یک لیوان آب جوش بیندازیم بعد از حدود ۵ دقیقه نباید رنگ تارهای آن سفید شود؛ اگر چنین شود زعفران تقلبی است.
کدام زعفران بهتر است :

- فرخوردگی تا حد امکان نداشته باشد

- فاقد شکستگی باشد

- کلاله ها ضخیم باشند

- طول کلاله ها بزرگتر است

زعفران از کجا بخریم ؟

قیمت زعفران در کشور ما متنوع و وسوسه انگیز است. فروش زعفران گاهی خیلی گران و گاهی خیلی ارزان اتفاق می‌افتد. پس خواهشا برای خرید زعفران در تله قیمت زعفران گرفتار نشوید. رک و راست بگویم زعفران را فقط و فقط از کسی یا فروشگاهی که می‌شناسید و قابل اعتماد است بخرید. فروشگاه سوغات کویر مفتخر است که تا کنون هر چه زعفران عرضه نموده، خوشبختانه مورد رضایت مشتریان قرار گرفته و هیچگونه عودتی از این کالا به دلیل نارضایتی در این بازه فعالیت خود نداشته است.

جهت فروش زعفران عمده در راستای صادرات یا فروشگاهتان با شماره 09162786456 در ارتباط باشید.

طریقه مصرف زعفران

استفاده از زعفران به هر شکل و در هر فرآورده ای حداکثر تا روزی یک دهم گرم برای یک فرد بالغ مجاز است. در مصرف های دارویی نیز مقدار مجاز مصرف، حداکثر ۱ گرم است. مصرف بیش از ۳ گرم زعفران باعث خونریزی شدید، سقط جنین و در مواردی منجر به مرگ می‌شود. البته در دنیا گزارش هایی مبنی بر مصرف ۵ تا ۹ گرم زعفران که مرگ و میر به دنبال داشته، ارائه شده است.

آموزش روش تهیه زعفران دم کرده :
مقدار یک قاشق چایخوری زعفران خشک شده رو کاملا پودر کنید و در یک قوری کوچک که حاوی حدود یک استکان آب جوش هست بریزید و درش رو بذارید. مثل چای اون رو روی حرارت غیر مستقیم کتری یا سماور قرار بدید تا در طول 20 دقیقه تا نیم ساعت به آرامی رنگ پس بده و غلیظ بشه. از این مایع میتونید برای خوش طعم و رنگ کردن غذاها و پلو ها استفاده کنید. همچنین میتونید مقدار 3/1 قاشق چایخوری زعفران رو در یک قوری به همراه چای قرار بدید تا دم بکشه و به همرا نبات یک چای زعفران خوش عطر و طعم نوش جان کنید. پودر زعفران را با آب گرم مخلوط کنید و بنوشید تا سرماخوردگی و سرفه را درمان کند. توجه شود که زعفران دم کرده بسیار برای پریودی مفید است.

مصرف زعفران جهت روشن کردن پوست صورت :

مقداری پودر زعفران ایرانی را با 3 قاشق چایخوری شیر ترکیب کنید و آن را بر روی صورت بمالید و به آرامی ماساژ دهید بگذارید 15 دقیقه بماند و سپس با آب بشویید.

در روشی دیگر پودر زعفران را 2-3 ساعت در آب خیس کنید، آن را بر روی صورت بمالید و به آرامی ماساژ دهید و بعد از 5 دقیقه بشویید.

ماسک زعفران برای جوش و جای جوش :

مقداری پودر زعفران ایرانی را با 6-7 برگ ریحان خوب بکوبید، خمیر به دست آمده را بر روی صورت بمالید و بگذارید 10 دقیقه بماند و سپس با آب بشویید.

زعفران را با عسل مخلوط کنید و بر روی صورت بمالید، چند دقیقه صبر کنید و سپس صورت را با آب گرم بشویید.

از بین بردن تیرگی ناشی از آفتاب سوختگی :

اگر به تازگی مدت زیادی را جلوی آفتاب بودهاید یا برنزه کردهاید، مقداری زعفران را به مدت یک شب در شیر پر چرب بخیسانید. بعد از این مدت با انگشت آن را به پوست برنزه شده بزنید. این ترکیب به طرز موثری اثر آفتاب سوختگی را از بین میبرد و همچنین درخشندگی را به پوست باز میگرداند.

ماسک زعفران برای مو

مقداری پودر زعفران و شیر را ترکیب کنید و بر روی پوست سر و موها بمالید، بگذارید 30 دقیقه بماند و سپس با آب و شامپو بشویید.

نحوه نگهداری زعفران

نگهداری زعفران :

به خاطر داشته باشید زعفران را در محیطی تاریک، خشک، خنک و دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

بهترین ظرف نگهداری زعفران در درجه اول ظرف های فلزی و بعد ظرف های شیشه ای رنگی هستند. ظرف های پلاستیکی برای نگهداری مناسب نیستند زیرا در مدت کوتاهی از اسانس و مرغوبیت زعفران کم می‌شود. بهتر است هنگام مصرف آن را پودر کنید. اگر زعفران به صورت پودر مصرف شود، رنگ بیشتری می‌دهد. برای بهتر پودر شدن زعفران نیز بهتر است آن را با هاون های کوچک که از مرمر ساخته شده اند به صورت گرد درآورید.

نگهداری زعفران مهم است چرا که در صورت نگه داری نامناسب، به مرور زمان اسانس آن تبخیر شده و از اثرات دارویی و طعم و مزه ی آن کاسته می‌شود و مرغوبیت آن از دست می‌رود.
نحوه نگهداری بیشتر زعفران محلول در آب :
البته بهتر است که زعفران تازه تازه آماده و مصرف شود تا خواصش بیشتر حفظ شود. اما برای نگهداری طولانی تر در یخچال باید زعفران را بدون قند یا هر افزودنی دیگری بسایید و با آب کاملاً جوشیده به میزان بسیار کم حل کنید. حال زعفران را قدری روی سماور یا کتری دم کنید.
البته برخی افراد نیز زعفران را با یخ آماده می‌کنند و اتفاقا رنگ خوبی هم می‌دهد به این صورت که یک تکه یخ را روی زعفران ساییده شده می‌گذارند تا آب شود.

نطرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
صابری از تهران
چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۰۳
پاسخ
()
()
صابری از تهران
سلام خواستم فقط تشکر کنم بابت زعفرانهاي ارسالي شما. خيلي ممنون رضايتمندي حاصل شد .خداوند برکت و طل عمر بده...
پاسخ مدیر سایت
سلام وظیفه بود قربان. ما باید ممنون لطف و اعتماد شما باشیم. ایام به کام
پاسخ مدیر سایت
محصولات مشابه
زیره سیاه زیره سیاه 375,000 تومان
+
_
زیره سیاه اصل کوهی کرمان (بسته بندی 250گرمی) - موجودی: 100
زیره سیاه اصل کوهی کرمان (بسته بندی 250گرمی)
ادویه آچار سیستانیادویه آچار سیستانی243,000 تومان
+
_
آچار گرداله سیستانی - موجودی: 59
آچار گرداله سیستانی
زیره سبز کرمانزیره سبز کرمان369,000 تومان
+
_
زیره سبز اعلا (500گرمی) - موجودی: 30
زیره سبز اعلا (500گرمی)
زعفران زعفران 660,000 تومان
+
_
زعفران سرگل قاین (بسته بندی معمولی) - موجودی: 80
زعفران سرگل قاین (بسته بندی معمولی)
دارچین دارچین 131,000 تومان
+
_
چوب دارچین کاسیا(500گرمی) - موجودی: 100
چوب دارچین کاسیا(500گرمی)
هل سبز اورجینال هل سبز اورجینال 142,000 تومان
+
_
هل سبز اورجینال AKBAR بنفش (50گرمی) - موجودی: 100
هل سبز اورجینال AKBAR بنفش (50گرمی)
زردچوبه هندی زردچوبه هندی 134,000 تومان
+
_
زردچوبه هندی قلم - موجودی: 49
زردچوبه هندی قلم
فلفل سیاه هندیفلفل سیاه هندی128,000 تومان
+
_
فلفل سیاه دانه(250گرمی) - موجودی: 100
فلفل سیاه دانه(250گرمی)
فلفل قرمز لاهوریفلفل قرمز لاهوری109,000 تومان
+
_
فلفل قرمز لاهوری دانه(250 گرمی) - موجودی: 30
فلفل قرمز لاهوری دانه(250 گرمی)
زنجبیل خشکزنجبیل خشک219,000 تومان
+
_
زنجبیل قلم چینی(500گرمی) - موجودی: 100
زنجبیل قلم چینی(500گرمی)
آدرس فروشگاه حضوری :
کرمان - بلوار آیت ا... صدوقی(جاده تهران) - بلوار ایثار(شهدای زغالسنگ) - ایثار27 - انتهای خیابان - خیابان یاقوت - حدفاصل یاقوت 5و7
کد پستی : 7617945644
تماس با پشتیبانی : 09158677221
WhatsApp: 09162786456
تلفن فروشگاه : 0343212305
instagramwhatsuptelegram
عرضه سوغات کمیاب و مرغوب سه استان کویری همجوار کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان